VÝSTAVY          HISTORIE GALERIE          KONTAKTY           VSTUPNÉ

Aktuální výstava

Galerie Felixe Jeneweina - Výstava - Václav Rodek

VÁCLAV RODEK MORFEOVY SÍTĚ

5. 4. – 8. 5. 2024

Výstava „Morfeovy sítě“ představuje velkoformátové abstraktní obrazy. Název je inspirován řeckým příběhem o „Jeskyni spánku“ neboli sídla snů – „demios onerion“.

 

Většina abstraktní malby se opírá o reálný základ, v případě Václava Rodka (*1976, Frýdek-Místek) je to svět antické mytologie a netýká se to jen série Morfeovy sítě z let 2021 až 2023, která poskytla název celé výstavě v GFJ. U Rodka najdeme i celou řadu obrazů, které řeší tuzemské náměty, obecné zachycení prostorových vztahů nebo pohyb individua znázorněného simplicistní figurou. Pohybujeme se ovšem v malbě, takže vnímáme práci s barvou a onu typickou balabánovskou oscilaci mezi reálným, zjednodušeným, abstrahováním reality obsahové a významové na linie a tvar, ale především pevný základ v práci s barvou. (Aleš Rezler)

 

Výstava „Morfeovy sítě“ představuje velkoformátové abstraktní obrazy. Název je inspirován řeckým příběhem o „Jeskyni spánku“ neboli sídla snů – „demios onerion“. Mýtus vypráví o Hypnovi a jeho synech tvarující sny snícího člověka. Podle Ovidia je jeskyně spánku umístěna mimo dosah slunečních paprsků a v jejich útrobách stále spí pohledný mladík jménem Hypnos (spánek) na ebenovém lůžku. Opodál dlí jeho bratr Thanatos (smrt) a hlídá přesýpací hodiny, které určují čas další jeho práce. Hypnovi pomáhají s formováním snu jeho synové, Morfeus tvarující ve snu lidské postavy, Fobétór / Ikelos (zastrašovatel) beroucí na sebe podobu jakéhokoliv zvířete a nesoucí neklidné sny a jejich bratr Fantasos se schopností se změnit v jakoukoliv neživou věc. Právě schopnosti Morfea, Fobétóra a Fantasose určují konstrukční prvky vytváření obrazů. – Společným jmenovatelem realizací je systém pletení, výpletu, lineárních prvků v barevném prostředí. Horizontály mají zde hodnotu projevu rácia a vertikály hodnotu emoční. Diagonála plní funkci vytváření iluze prostoru. Vzniká křížení vytvářející transcendentní vizuální projekci pro diváka. Práce s amorfním a geometrickým tvarem linií vytváří pole pro projekce do jednotlivých obrazů – „sítí“. Výsledkem je obrazový vizuální prostor. (MgA. Václav Rodek, ArtD.).

GALERIE FELIXE JENEWEINA

Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora

FB    IG

Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory, příspěvkovou organizaci, zřizuje město Kutná Hora, zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl PR, vložka 587

Přejít nahoru