VÝSTAVY          HISTORIE GALERIE          KONTAKTY           VSTUPNÉ
Froulík Martin, Bavarian Hunters, 2023, akryl, 170 x 150 cm

MARTIN FROULÍK. BAVARIAN HUNTERS
ONDŘEJ MINÁŘ. KRAJINY

17. 5. – 23. 6. 2024

Martin FROULÍK (*1986) absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, zde studoval v letech 2005-2010 v ateliéru Nových médií vedeném doc. Jiřím Surůvkou. Od roku 2006 je aktivní posilou ostravské scény a poprvé se zde prezentoval v alternativním výstavním prostoru na Dole Michal v rámci společné ateliérové výstavy Pupečník. V roce 2007 pak samostatně s Janem Vytiskou v ostravské galerii Student. Častěji se pak prezentuje v ostravských nezávislých galeriích Jáma 10, Industrial Gallery nebo Galerie současné malby Antonína Dvořáka. Žije a tvoří v Ostravě, kde také pracuje jako vedoucí ateliéru výroby v Divadle loutek. Od koláže kombinované s malbou se jeho práce přetransformovala do syntézy klasické malby a malby sprejem s použitím šablon. Froulík prvotně tíhne k abstrakci, reálné tvary a struktury, které se na obrazech zmnožují prostřednictvím výřezu šablony pak nehmatatelný emocionální dojem z působení abstraktní malby ukotvují svým narativním symbolistickým efektem. Kompilací těchto postupů vytváří nové kontexty mezi zobrazovaným. Ústřední postavy jezdců, lovců aj. poskytují základ pro Froulíkova plátna, kde stavební segmenty naznačených rozpadlých figur v krajině spojuje pouze zkorodovaná armatura. Prvoplánově apokalyptický obraz zmaru však může znamenat i schéma stvoření nového organismu. Froulík vytváří metafyzické krajiny kde kombinuje malbu a šablonu. Použitý technicistní prvek řetězu nebo tyčí armatury jsou jediným symbolem existence ve vyprázdněném monochroma-tickém prostoru.

 

Ondřej MINÁŘ (*1990, Praha) je malíř realista, věnuje se výhradně zobrazivé malbě a kresbě. Ve své práci, která zahrnuje krajinomalbu, zátiší a figurální motivy, hledá a s fascinací interpretuje světlo, prostor a hmotu, coby projevy nekonečna. Na svých plátnech sleduje emocionální autenticitu a nepodbízivou duchovnost stejně jako kvalitu výtvarného projevu.  Věnuje se realistické malbě a kresbě, zabývá se nejen krajinomalbou, ale také figurou a zátiším. Podstatou jeho práce je přesná precizní kresba poskytující základ veškeré jeho tvorbě. Autenticita malířského sdělení se opírá o věrnost barvy zobrazovaného námětu. V Minářově díle sledujeme snahu o zduchovnění malby o sledování závažnosti individuálních pocitů, zaujetí vzdálenými světy, osamoceností, prázdnotou, monumentálním prostorem a tušením spojnic mezi přítomností a minulostí. (ar)

 

GALERIE FELIXE JENEWEINA

Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora

FB    IG

Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory, příspěvkovou organizaci, zřizuje město Kutná Hora, zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl PR, vložka 587

Přejít nahoru