VÝSTAVY          HISTORIE GALERIE          KONTAKTY           VSTUPNÉ

DIAMETRÁLNÍ ŘEZ výběr ze sbírek GFJ z let 1996–2023

3. 2. – 24. 3. 2024

Otevřeno denně 9-12; 12.30–17 hod.
Tato kulturní akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Po téměř třech letech celkové rekonstrukce sídla Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory na Palackého náměstí v Kutné Hoře se jeví výstava ze sbírkových fondů galerie jako logický a reprezentativní počin. Zároveň dokládá názorným způsobem sbírkotvornou koncepci GFJ schválenou zřizovatelem galerie v r. 2023. Primárním základem sbírek je soubor téměř 200 prací kutnohorského rodáka, malíře Felixe Jeneweina, obsahujícího ranné kresby, ale i studie včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897) a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv. rodiny ve Vídni–Ottakringu a mnoho dalších. Jeneweinova sbírka, svým charakterem představuje z umělecko–historického pohledu velmi cenný soubor ve své početnosti a autenticitě ojedinělý v národním měřítku. V návaznosti na výstavní činnost GFJ a zaměření koncepce se s jeneweinovskými obsahy pojí i dnes velice cenný konvolut 13 grafických listů Bohuslava Reynka, z rozmezí let 1937–1967, zachycující všechna vývojová stádia umělcovy tvorby, získaný do sbírek GFJ přímou akvizicí od dědiců pozůstalosti v roce 2000. Na tuto první a základní větev sbírkových fondů navazuje linie druhá zaměřená na díla kutnohorských rodáků a umělců propojených s regionem Kutné Hory, kteří zde pobývali, případně krátce či opakovaně působili, obsahuje dary a nákupy z let 1997–2023, díla Karla Ladislava Klusáčka, Rudolfa Adámka, Františka Vysekala, Oldřicha Koníčka, Josefa Krčila, Jaroslava Alta st., Jaroslava Alta ml., Luďka Filipského a Stanislava Diviše. Nejpočetnější je soubor 15 obrazů a kreseb malíře Jana Josefa Šedivého, představitele postimpresionismu, významné postavy kutnohorského kulturního dění, která iniciovala v Kutné Hoře vznik městské galerie.

 

Třetí sbírkový celek představuje fond autorů současného umění, z nichž nejstarší je generace autorů 90. let (Jiří David, Igor Korpaczewski, Martin Mainer, Jiří Petrbok, Petr Lysáček, Jiří Surůvka, Daniel Balabán, Michal Nesázal, Jan Paul, Roman Franta, Roman Trabura, Dan Trantina, Vladimír Skrepl, Otto Placht, Aldin Popaja, Martin Kuriš, Ivana Lomová), navazuje generace mladší (Petr Písařík, Jakub Špaňhel, Jiří Černický, David Hanvald, Karel Štědrý, Josef Achrer, Petra Brázdilová, Ondřej Maleček, Barbora Lungová, Aleš Růžička, Igor Grimmich, Luděk Rathouský, Martin Salajka, Jakub Hubálek, Martin Krajc, Adam Štech, Zbyněk Sedlecký, Ivana Štenclová, Milan Perič, Pavel Forman, Pavel Šmíd, Jiří Kuděla, Ivo Sumec, Katarína Szanyiová, Jan Vlček, Magdalena Turzová, Lenka Falušiová, Jan Gemrot, Ondřej Kopal, Pavel Jestřáb, Martin Mulač, Luboš Vetengl, Vladimír Véla, Pavel Vašíček, Ondřej Roubík). V současné době se zájem koncentruje na generaci umělců nejmladších (Adam Kašpar, Richard Nestler, Jan Rybníček, Miroslav Šeda, Jiří Baštýř, Jozef Čižmár, Gabriela Slaninková, Jiří Marek, Adriana Sarnová, Leoš Suchan, Jan Vytiska, Renata Cziroková, Martin Froulík, Karolína Netolická, Aneta Filipová, Jan Heres, Ondřej Minář, Anne Marie Vardanyan, Samuel Kollárik. Až na několik málo akvizic (Petrbok, Balabán, Mainer, Korpaczewski) byl tento sbírkový celek získán formou bezúplatného nabytí, tj. darem umělců ze Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora (2000–2023).

GALERIE FELIXE JENEWEINA

Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora

FB    IG

Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory, příspěvkovou organizaci, zřizuje město Kutná Hora, zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl PR, vložka 587

Přejít nahoru